Pentest nedir ?

Belirlenen bilişim sistemlerindeki mantık hataları ve zafiyetleri tespit ederek, söz konusu güvenlik açıklıklarının kötü niyetli kişiler tarafından istismar edilmesini önlemek ve sistemleri daha güvenli hale getirmek maksadıyla, “yetkili” kişiler tarafından ve “yasal” olarak gerçekleştirilen güvenlik testleridir. Pentest çalışmalarındaki asıl amaç, zafiyeti tespit etmekten öte ilgili zafiyeti sisteme zarar vermeyecek şekilde istismar etmek ve yetkili erişimler elde etmektir.

Neden Sızma testi yapmalıyız ?  

Sahip olduğumuz bilişim sistemlerindeki güvenlik zafiyetlerinin üçüncü bir göz tarafından kontrol edilmesi ve raporlanması proaktif güvenliğin ilk adımlarındandır. Çünkü siz ne kadar güvenliğe dikkat ederseniz edin saldırganların, sistemi istismar etmek için kullanacağı tekniklerin sınırı yoktur.

Hayal gücü ve bilgi seviyelerine göre ihtimaller değişmektedir. Bir şeylerin gözünüzden kaçma ihtimali vardır. Bu sebeplerden dolayı hackerlara yem olmadan kendi güvenliğinizi Beyaz şapkalı hackerlara test ettirmeniz yararınıza olacaktır.

Ek olarak PCI, HIPAA gibi standartlar da Pentest yaptırmayı zorunlu kılmaktadır. 

Penetrasyon testlerinin amaçları:

 • Kurumun güvenlik politikalarının ve kontrollerinin verimliliğini test etmek ve denetlemek
 • Zafiyet ve açıklık taramasını içten ve dıştan derinlemesine uygulamak
 • Standartlara uyumluluk için veri toplayan denetleme ekiplerine kullanılabilir data sağlamak
 • Kurumun güvenlik kapasitesi hakkında kapsamlı ve ayrıntılı analiz sunarak güvenlik denetlemelerinin maliyetini düşürmek
 • Bilinen zafiyetlere uygun yamaların uygulanmasını sistematik bir hale getirmek
 • Kurumun ağ ve sistemlerinde mevcut olan risk ve tehditleri ortaya çıkarmak
 • Güvenlik duvarı, yönlendirici ve web sunucuları gibi ağ güvenlik cihazlarının verimliliğini değerlendirmek
 • Gelecek saldırı, sızma ve istismar girişimlerini önlemek için alınabilecek aksiyonları belirleyen kapsamlı bir plan sunmak
 • Mevcut yazılım-donanım veya ağ altyapısının bir değişiklik veya sürüm yükseltmeye ihtiyacı olup olmadığını belirlemek

Kurumun penetrasyon testinden önce ağın karşılaşabileceği belli başlı tehditleri ortaya çıkarmayı sağlayacak bir risk değerlendirmesi yapması önem taşımaktadır.

Risk değerlendirmesine alınması gereken sistemler:

 • Haberleşme ve e-ticaret servisleri, hassas bilginin iletimi ve saklanması işlemlerini gerçekleştiren sistemler
 • Web siteleri, email sunucuları, uzaktan erişim platformları
 • DNS güvenlik duvarı, parolalar, FTP, IIS ve web sunucuları
 • Önemli üretim sistemleri
 • Müşterilere ait sistemler

Penetrasyon Testi Metodolojisi

Penetrasyon testini bir standarda kavuşturmak için 2010 yılında oluşturulan Penetration Testing Execution Standard (PTES) standardında sızma testleri 7 ana aşama olarak belirlenmiştir:

Anlaşma öncesi etkileşim (Pre-engagement Interactions): Testte kullanılacak yöntem ve araçların açıklanması; kapsam, testin ne kadar sürede tamamlanacağı, nelerin test edileceği ve kapsamda belirtilmeyen şeyler için ek desteğin verilmesi
Bilgi toplama (Intelligence Gathering): Testi yapılacak kurumun hakkında stratejik bir atak planı oluşturmak adına kurumun girdi noktaları hakkında bilgi toplanması
Tehdit Modelleme (Threat Modeling): Bu aşamada varlıkların tanımlanıp kategorizasyonu ile tehditler ve tehdit topluluklarının tanımlanıp kategorizaston işlemlerinin yardımıyla kurumun varlıklarını ve bunun karşısında saldırganları merkeze alan bir tehdit modellemesi oluşturulması
Zafiyet Analizi (Vulnerability Analysis): Saldırganların istismar etmesine neden olacak sistem ve uygulama zafiyetlerini ortaya çıkarmak
İstismar (Exploitation): Güvenlik kısıtlamalarını atlatarak sisteme ve kaynaklara erişim sağlayarak kurumun ana giriş noktasını bulmak ve yüksek değerli varlıkları saptamak
İstismar sonrası (Post Exploitation): Ele geçirilen makinenin barındırdığı bilgilerin değerinin belirlenmesi ve makinenin ağdaki diğer hedeflerde kullanılması için kontrolünün sürdürülmesi
Raporlama (Reporting): Raporda testle ilgili tüm teknik detaylara ve test yapılması için üzerinde anlaşılan varlıklar ve bileşenlere yer verilmesi gerekmektedir. Kapsam, bilgiler, saldırı tekniği, kullanılan yöntemler, etki ve risk derecesi ile iyileştirme önerilerini içermelidir.​

Sızma Testi yöntemleri nelerdir?

Blackbox:Bilgi Güvenliği Uzmanı’na sızma testinin gerçekleştirileceği yapı ve/veya sistemle ilgili önceden herhangi bir bilgi verilmez.

Whitebox:Bilgi Güvenliği Uzmanı’na firma/kurum içindeki tüm yapı ve/veya sistem hakkında bilgi verilir.
Graybox:‘Whitebox’ ile ‘Blackbox’ arasında olan bir sızma testi yöntemidir. Bilgi Güvenliği Uzmanı’na yapı ve/veya sistemler hakkında ‘detaylı’ bilgi verilmez.

Penetrasyon Test Çeşitleri

 • Web Uygulama Sızma Testi
 • Network Sızma Testi
 • Mobil Sızma Testi
 • DOS/DDoS Sızma Testi
 • Wireless Sızma Testi
 • Sosyal Mühendislik Sızma Testi

error: Content is protected !!